Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №73 комбінованого типу

Марсельська, 25а,
м.Одеса, 65069
тел. (482) 52−73−35
тел. (482) 52−73−36
тел-факс (482) 52−73−37
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методичне забезпечення у 2016-2017 навчальному році:

1.         «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». - 2012.

2.         Програма розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»

4.         Парціальна програма «Математична подорож»  розвитку сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції дошкільників схвалена науковою Радою ООІУВ 2012р.

5.         Парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В

6.         Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році" лист МОН України

від 16.06.2016 р. №1/9-315

7.         «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України   від 03.07.2009 № 1/9-455

8.         «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України  від  06.06.2005  № 1/9-306.

9.         «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.

10.       «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

11.       «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.

12.       «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.

13.       «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006           № 1/9/153.

        

Нормативно-правові документи:

1.         Конституція України.

2.         Конвенція «Про права дитини». – 1991.

3.         Закон України «Про освіту». -1991.

4.         Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

5.         Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

6.         Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

7.         Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

8.         Закон України «Про мови». – 2003.

Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки  для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році лист МОН України від 29.06.16 року № 1/9-332

Засідання педагогічної ради
Зміст роботи Форма

Термін

відповідальні

Педагогічна рада №4
 1. Підсумки оздоровлення дітей в літній період 2016 року в дошкільному закладі.
 2. Підсумки оглядово-оперативного контролю «Підготовка дошкільного закладу до нового навчального року»
 3. Організація освітньої роботив дошкільних навчальних закладаху 2016-2017 навчальному році
 4. Обговорення і затвердження плану роботи  та річних завдань педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік.
 5. Затвердження програм,   розкладу занять, режиму роботи, планів спеціалістів та соціально-педагогічної роботи.

Інформація

довідка

інформація-презентація

план

розклад режим

плани спеціалістів

31.08.2016

Вихователь-методист

Завідувач

Завідувач

Вихователь-методист

Вихователь-методист

психолог

Вихователь-методист

Педагогічна рада №1
 1. Розвиток пізнавальної активність дошкільників засобами художньої літератури для дітей
 2. Місце художньої літератури та
  художньо-мовленнєвої діяльності в роботі
  дошкільного закладу
  1. Стан роботи в закладі щодо пізнавального розвитку дошкільників засобами художньої літератури
  2. Виставка матеріалів роботи з  дітьми «Пізнаємо світ через книжки»
  3. Обмін думками

доповідь

Інформація- презентація

Довідка

Виставка

23.11.2016

завідувач

вихователь-методист

вихователь-методист

педагоги закладу

Педагогічна рада №2

 1. Формування моральних уявлень дошкільнят, адаптація їх до життя в сучасному світі у процесі економічного виховання.
 2. Теоретичні підходи в економічному вихованні
 3. Стан  роботи в закладі щодо економічного виховання дошкільників.
 4. Виставка методичного забезпечення навчально-виховного процесу щодо економічного виховання дошкільників.
 5. Обмін думками

ІІ.  Про хід атестації.

Творчі звіти вихователів, які атестуються в поточному навчальному році.

доповідь

Інформація

Довідка

Звіти

22.02.2017

Завідувач

вихователь-методист

вихователь-методист

педагоги закладу

Вихователі, які атестуют.

Педагогічна рада №3

І. Підсумки навчально-вихованої роботи за 2016-2017 навчальний рік:

1.1.Підсумки моніторингових досліджень рівня знань, вмінь та навичок  дошкільників за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за 2016-2017 навчальний рік

1.2.Аналіз соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання у школі.

1.3.Аналіз рівня рухового розвитку дітей дошкільного віку. Підсумки     державного тестування.

1.4.Стан готовності дошкільного навчального закладу до літнього оздоровчого періоду 2017 року

1.5. Стан роботи в закладі щодо зберігання та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  дітей, формування мотивації здорового способу життя в дошкільному закладі та в сім’ї.

ІІ.  Обговорення та затвердження плану  роботи на літній оздоровчий період 2017року, режиму дня та розкладу занять.

Завдання вихователів на літо.

Інформація

інформація

інформація

інформація

довідка

довідка

план

24.05.2017

завідувач

вихователь-методист

практичний психолог

інструктор з фізкультури

вихователь-методист

інструктор з фізкультури

вихователь-методист

Семінар-практикум

“Пізнання світу дітей дошкільного віку засобами художньої літератури”

Мета : розкрити теоретичні основи особливостей  використання художньої літератури в роботі з дітьми дошкільного віку для  відкриття світу, виховання моральних почуттів, становлення духовної свідомості; сприяти проявам творчості, підвищити фахову компетентність педагогів.

Заняття №1

 1. Роль художньої літератури в розвитку дітей дошкільного віку
 2. Особливості ознайомлення дошкільників

з художньою літературою

 1. Інноваційні технології у роботі з художньою літературою і ДНЗ

Заняття №2

 1. Витоки методики художнього читання і розповідання дітям дошкільного віку
 2. Методика ознайомлення дітей з малими фольклорними жанрами
 3. Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення» (Гавриш Н.В.)

Заняття №3

 1. Зміст наповнюваності  бібліотечного осередку групової кімнати  для різних вікових груп ДНЗ
 2. Робота з книжкою в ДНЗ 

Заняття №4

 1. Патріотичне виховання та виховання  національної свідомості дошкільників засобами української художньої літератури

2.  Підведення підсумків роботи.

 Д/З  ознайомитися:

 1. Богуш А.М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі
 2. Гавриш Н. Художньому слову – гідне місце в освітньому просторі //Дошкільне виховання, 2006. -№3. –С.15-19.
 3. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення /Н.Гавриш. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005 – 128 с. (Б-ка «Шк. Світу»).
 4. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей /Н.С.Карпинская. -М.:Педагогика, 1972. – 152 с.

21.09.2016

28.09.2016

05.10.2016

12.10.2016

вихователь-методист

Практичний семінар

«ЛЕГО конструювання в навчально-виховному процесі»

Мета: використання LEGO-конструктора   в освітньо-виховному процесі, здійснення якісного інтелектуального, фізичного, емоційного та творчого розвитку дошкільнят через LEGO -конструювання.

Заняття

 Столиці світу. Архітектурні пам’ятки.

грудень вихователь-методист, вихователі груп

Семінар

«Соціальна і фінансова освіта дошкільників»

Мета: спонукати педагогів до впровадження в освітній процес соціальної і фінансової освіти дошкільників; розширювати знання педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної та фінансової освіти дошкільників; викликати інтерес до економічної освіти дітей.

 

Заняття №1

 1. Актуальність,  мета та завдання  економічної освіти дошкільників.
 2. Дидактичні ігри економічного змісту

Заняття №2

 1. Форми,  методи та засоби  економічного виховання дошкільників
 2. Співпраця з батьками вихованців

Заняття №3

 1. Показники компетенції дитини старшого дошкільного віку з економічної освіти
 2. Педагогічна інтерактивна гра «Енергоощадливість для дошкільнят»

Д/З  ознайомитися:

 1. Базовий копонент дошкільної освіти (нова редакція).

2. Григоренко Г.І. Виховуємо раціонального споживача / Г.Григоренко, Р.Жадан // Дошкільне виховання. – 2012 - № 1, с.16-19.

3. Жадан Р.П. Економічна освіта дітей старшого дошкільного віку (перспективно-календарне планування занять з економіки) / Г.І. Григоренко - Запоріжжя ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2011, 116 с.

18.01.2017

25.01.2017

01.02.2017

Семінар-практикум для вихователів:

Семінар-практикум для педагогів з елементами комунікативного тренінгу «Ефективна взаємодія з батьками»

Психолого-педагогічний тренінг для вихователів дитячого саду «Екологічні цікавинки»

жовтень

грудень

вихователі

вихователі

Консультації
Зміст Термін Відповідальні
Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу Вересень Практичний психолог
Інноваційна  діяльність у дошкільних навчальних закладах

Вересень

Закурдаєва Ю.Л.
Професійне мовлення педагогів. Вимоги до якості мовлення педагогів дошкільного закладу Жовтень Татаренко Н.В.
Патріотичне виховання дошкільників засобами музичного виховання

Листопад

Петюх Г.І.
Здоров’я зберігаючи технології у роботі з дошкільниками. Грудень Інстр. з фіз.ри.

Профілактика стресів в педагогічній діяльності.

Січень Практичний психолог
Поважай права наймолодших.

Лютий

Долгова Л.В.
Формування  у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми Березень Гриньчак О.П.
Безпека життєдіяльності дітей-важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ. Квітень Гук Н.В.
 Використання природних факторів зміцнення здоров'я. Організація загартування дошкільників влітку. Травень Лєснік В.В.

Педагогічні години

Орієнтовні питання, які будуть розглядатися:

 • Початок нового 2016-2017 навчального року
 • Ведення ділової документації, планування освітньо-виховної роботи
 • Створення предметно-розвивального середовища в групах ДНЗ
 • Обговорення новинок методичної літератури, періодики. Виставка.
 • Актуальність патріотичного виховання
 • Продовжуємо працювати з LEGOконструктором.
 • Забезпечення взаємодії між дошкільним закладом та батьками
 • Художня  література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою - засіб освітнього впливу на дитячу особистість
 • Запити  і очікування батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом
 • Планування та проведення роботи по формуванню знань з БЖД
 • Підготовка до літнього оздоровчого періоду 2016 року
Упродовж навчального року Вихователі всіх вікових груп, творча група

Колективні перегляди
Заняття та розваги з профілактики дитячого дружньо-транспортного травматизму вересень Музичні керівники

Відкриті заходи педагогів, які атестуються

Жовтень -

Березень

Педагоги, які атестуються
Підсумкові заняття з виявлення рівня вмінь, знань, навичок з розвитку дошкільників за програмою «Дитина»

Грудень-січень,

травень

Всі вікові групи
Підсумкові заняття за програмою «Дитина» в старших групах Квітень Старші групи

До педагогічної ради №1  «Розвиток пізнавальної активність дошкільників засобами художньої літератури для дітей.»

Мета:

-          сприяти оволодінню педагогами осно­вними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості до­шкільників, методикою організації ди­тячого колективу;

-          підвищити рівень теоретичної підго­товки педагогів з питань розвитку пізнавальної активності засобами художньої літератури;

-          удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, ме­тодів та організаційних форм навчання та виховання дітей дошкільного віку;

-          розроблення мультимедійної презентацій щодо наочності, сучасності та  яскравості занять.

Творчі заняття з художньої літератури Жовтень-листопад

Всі групи

групи

До педагогічної ради №2 «Формування моральних уявлень дошкільнят, адаптація їх до життя в сучасному світі у процесі економічного виховання»

Мета:

-          активізація знань та обміном особистого досвіду роботи педагогів,  використання кращого досвіду вихователів щодо організації занять з економічної освіти дошкільників;

-          удосконалення вмінь та навичок вихователів; демонстрація  педагогічної майстерності і професіоналізму, завдяки чому значно підвищити  кваліфікацію педагогічних працівників з різним рівнем освітнього рівня, підвищення якості занять та їх результативності

Інтегровані заняття з економічної освіти дошкільників січень Всі групи

План роботи  творчої групи

на 2016-2017 н. р.

«Удосконалення організації методичного забезпечення навчально – виховної роботи в ДНЗ шляхом впровадження інформаційно – комунікаційних технологій»

(V рік роботи над науково-методичною проблемою закладу)

МЕТА:

-          піднесення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження у шкільну практику досягнень науки, ППД;

-          освоєння наявного перспективного педагогічного досвіду;

-          трансформування інноваційних технологій у практичну діяльність;

-          створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї роботи;

-          підвести підсумки роботи над проблемою

Склад творчої групи:

Петрик Н.М.  – вихователь-методист

Голинська Г.С. – практичний психолог

Гаврилова О.Д.  – виховат. вищої кв.кат.

Офій Н.С. – вихователь вищої кв. кат.

Бабенко Л.М. – вихователь вищої кв. кат.

Мирвода Т.Б.  – «вихователь – методист»

Музика О.В. – «вихователь-методист»

Щербакова Т.С. - «вихователь-методист»

Зубкова Н.І. –  вихователь I кв. кат.

Татаренко Н.В.. – вихователь I кв. кат.

Григораш О.В. – інструктор з фізкультури

Петюх Г.І. – музичний керівник

Мусієнко А.М. - музичний керівник

1.

Організація діяльності творчої групи

Розподіл доручень між членами групи.

Ознайомлення з нормативно-розпорядчими документами

серпень Петрик Н.М.
2. Узгодження плану роботи на 2016-2017 н. р. серпень Петрик Н.М. творча група
3. Підготувати та провести педчитання за питанням «Удосконалення організації методичного забезпечення навчально – виховної роботи в ДНЗ шляхом впровадження інформаційно – комунікаційних технологій» Упродовж року Петрик Н.М. творча група
4. Організація виставки методичних розробок, літератури  за означеним питанням листопад Петрик Н.М. творча група
5. Індивідуальне консультування педагогів з питань реалізації науково – методичної проблеми ДНЗ Упродовж року Петрик Н.М. творча група
6.

Підготувати майстер-клас:

Сучасне заняття з використанням ІКТ

жовтень Петрик Н.М. творча група
7. Здійснити допомогу вихователям в виконанні презентацій до занять Вересень-листопад Петрик Н.М. творча група
8. Підготувати матеріали для обговорення з батьками Упродовж року Петрик Н.М. творча група
9. Провести підсумкове діагностичне анкетування обізнаності педагогів з проблеми ІКТ в сучасному навчально-виховному процесі Листопад Петрик Н.М. творча група

Педагогічні читання

1. Гавриш Н. Художньому слову – гідне місце в освітньому просторі //Дошкільне виховання, 2006. -№3. –С.15-19.

2. Богуш А.М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі

3. Григоренко Г.І. Виховуємо раціонального споживача / Г.Григоренко, Р.Жадан // Дошкільне виховання. – 2012 - № 1, с.16-19.

Огляди-конкурси

•   «Підготовка до нового навчального року»

•   Книжний куточок

•   «Куточок маленького економіста»

•   Куточок самоосвіти педагога

•   «Новорічний марафон»

•   «Мої знахідки»

•   «Підготовка  до літнього оздоровчого періоду»

Ділові ігри з педагогами

Педагогічний калейдоскоп для педагогів «Формування навичок економічного мислення у дітей»

Мета: поглибити знання педагогів щодо використання сучасних методів навчання. Здобути уміння і навички для успішного розв'язання завдань економічного виховання дітей, стимулювати творчі пропозиції педагогів. Визначити розділи й теми програми «Я у Світі», скрізь які проходитиме ідея формування економічної компетентності дитини.

Інтерактивна ділова гра «Педагогічний ринг» (ІК технології в освітньому процесі ДНЗ)

-          бліц-опитування

-          опис ситуацій

-          змагання капітанів команд

-          змагання у формі пантоніми

-          практичні завдання

Майстер-класи

Інноваційні технології в  національно-патріотичному  вихованні дошкільників

LEGO-конструювання на заняттях з дітьми дошкільного віку

Засідання круглого столу

«Караючи - подумай, як?»

Мета: Сприяти формуванню особистості дитини через гуманістичний стиль  виховання.

1.  Права дитини - дотримання їх у сім'ї;

2.  Конвенція ООН про права дитини - основний міжнародний юридичний документ з прав дитини;

3.  Жорстоке поводження з дітьми. Що це таке?

4.  Сімейний кодекс про права дітей і обов'язки батьків;

5.  Правила покарання. Виховання поваги до гідності дитини.

Круглий стіл для вихователів старших груп та вчителів перших класів з питання «Спільні підходи до розвитку особистості дитини 5 – 6 року»

1.  Мета та завдання круглого столу

2.  Результати моніторингу адаптації учнів перших класів

3.  Прийняття рекомендацій круглого столу, підведення підсумків круглого столу

4.  Роль батьків у процесі адаптації дитини до шкільного навчання

5.  Порівняльний аналіз програмових вимог розвитку дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу

 Атестація, курси підвищення кваліфікації
Зміст роботи термін відповідальні

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів направити на курси підвищення кваліфікації  педагогів:

Долгова Л. В.

Закурдаєва Ю. Л.

Петюх Г. І.

Гладій А. О.

Лєснік В. В.

Гук Н. В.

Гриньчак О. П.

Забезпечити до курсовим і після курсовим завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при ОІУВ

Згідно графіка

завідувач

вихователь-методист

Згідно графіку атестації у 2016-2017 навчальному році провести атестацію педагогів:

Долгова Л. В.

Закурдаєва Ю. Л.

Татаренко Н. В.

Петюх Г. І.

Згідно графіка

завідувач

вихователь-методиси

СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДНЗ

Актуальність проблеми підготовки висококваліфікованого, вільно мислячого, активного  вихователя на сучасному етапі у зв'язку з сучасним підходом до людини як самоцінності очевидна для всіх. Допомогти вихователю опанувати новий педагогічним мисленням, готовністю до вирішення складних завдань в системі освіти, до підвищення свого педагогічної майстерності покликана спеціально організована методична робота.

Методична робота - в дошкільному закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду система взаємозалежних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вихователя і колективу в цілому.

У дошкільних закладах склалися певні форми підвищення кваліфікації вихователів, проте, між різними видами методичної роботи часто немає належної зв'язку, обліку конкретних інтересів і потреб вихователів.

Завдання завідуючої і методиста дошкільної установи полягає в тому, щоб виробити систему, знайти доступні і разом з тим ефективні методи підвищення педагогічної майстерності.

Основними критеріями ефективності методичної роботи, крім результативних показників(рівня педагогічної майстерності, активності вихователів та ін.), є характеристики самого методичного процесу:

Системність — відповідність цілей і завдань змісту та форм методичної роботи.

Мета:

- підвищення педагогічної майстерності кожного вихователя та педагогічного колективу в цілому;

- формування індивідуальних методичних систем окремих вихователів;

- освоєння нових педагогічних технологій та ін.

Завдання - це другорядна мета, що сприяють реалізації цілей. Так, для підвищення педагогічної майстерності вихователів необхідно вирішити наступні завдання:

а) виявити початковий рівень педагогічної майстерності кожного вихователя, тобто рівень його знань, педагогічних здатностей і умінь;

б) виробити у вихователів потреба в саморозвитку, самоосвіті, самовихованні;

в) розвинути гуманістичну спрямованість особистості кожного вихователя;

г) розвинути педагогічну техніку, тобто організаторські, комунікативні та інші вміння.

Зміст методичної роботи в дошкільному закладі визначається поставленими цілями і завданнями з урахуванням результатів навчально -виховного процесу, рівня педагогічної майстерності і кваліфікації вихователів, зрілості і згуртованості педагогічного колективу.

У зміст методичної роботи включаються наступні напрями: виховний, дидактичний, психологічний, фізіологічний, технічний, самоосвітній, індивідуально-методичне та ін.

Так, виховнийнапрямок передбачає підвищення кваліфікації вихователів з питань теорії і методики виховання дошкільників в умовах особистісного підходу і гуманізації виховного процесу.

Дидактичний напрямок методичної роботи включає оновлення знань вихователів з найбільш актуальних проблем, підвищення ефективності навчання дітей в ДНЗ.

Психологічнийнапрямок забезпечує підвищення кваліфікації вихователів в області загальної, вікової та педагогічної психології.

Фізіологічний напрямок передбачає з  загальної та вікової фізіології та гігієни.

Складність і різноманіття цілей і завдань методичної роботи в сучасному дошкільному закладі, універсальний характер її змісту, конкретні особливості кожного ДНЗ вимагають різноманітності методичних форм роботи з кадрами та їх оптимального сполучення між собою.

В останні роки ведуться активні пошуки нових, нетрадиційних форм методичної роботи. Однак слід зазначити, що ніякі форми роботи самі по собі, безвідносно до змісту підвищення кваліфікації педагога, не можуть гарантувати творчого підходу. Немає і не може бути поділу форм на нові і старі, сучасні і несучасні, так як кожна з них відповідає певному змісту. Будь-яка традиційна форма може бути активною, якщо грамотно побудована за змістом  та методом  і реалізує такі важливі функції, як інформаційну, орієнтовну  та  розвивальну. 

 

Технології  методичної   роботи - умови забезпечення якості освіти

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно – ціннісні орієнтири освітнього процесу. Сьогодні завданням  навчально – виховної роботи вже є не просто надання дитині певної суми знань, а її розвиток, становлення особистості, формування мотивації до самонавчання та навичок саморозвитку, самоактуалізації.

Виховати таку особистість зуміє відповідно лише педагог, який володіє такими ж якостями.

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Мета вихователя – методиста, який відповідає за організацію методичної роботи в дошкільному навчальному закладі  полягає у створенні належних умов формування особистості педагога – новатора.

Тому при плануванні методичної роботи з педагогами нашого дошкільного закладу  я виділяю такі аспекти.

Діагностичний аспект:

 • -вивчення рівня професійної компетентності педагогів;
 • -дослідження потреб педагогів у підвищенні рівня професійної майстерності;
 • -здійснення вихователями самооцінки власної методичної діяльності;
 • -оцінка педагогами результативності методичної роботи, її спрямованості на задоволення запитів педагогів, що мають різний рівень фахової підготовки та компетентності;
 • -вивчення результативності роботи методичної служби закладу.

Організаційний аспект:

 • -оптимізація структури науково – методичної роботи;
 • -науково – інформаційне та матеріально – технічне забезпечення методичної роботи;
 • -оптимізація системи управління науково - методичною роботою.

Контрольно – аналітичний аспект:

 • -аналіз рівня компетентності дошкільників;
 • -моніторинг результативності навчально – виховного процесу;
 • -моніторинг результативності науково - методичної роботи у дошкільному навчальному закладі.

Виходячи з цього, завданнями методичної служби дошкільного навчального закладу відносно окремих педагогівє:

 

 • -підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
 • -вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;

 • -мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
 • -підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
 • -створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
 • -підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
 • -формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
 • -вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
 • -підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
 • -інформаційне забезпечення педагогів.

  Завданнями методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом  є :

 • -узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
 • -збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
 • -сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
 • -робота з батьками;
 • -організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
 • -використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
 • -створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;
 • -організація, стимулювання, сприяння  суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

Важлива умова успішної діяльності методичної служби  дошкільного навчального закладу – правильний вибір її моделі в залежності від цілей, задач і підходів, на основі яких вона створюється.

Переді мною постало питання: яка ж модель методичної роботи повинна бути у дошкільному закладі,щоб вирішити усі вищезазначені завдання?

 Відомо, що творчу особистість може виховати лише творча особистість, розвинена і нестандартна. Творчий характер закладений і в самій професії вихователя. Дії педагога щоразу не копіюють попередні, динамізм навчально – виховного процесу вимагає від нього пошуку оптимального рішення в кожній конкретній ситуації. Творчість вихователя виявляється насамперед у прагненні й  умінні постійно вдосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу,творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і своїх колег.

Методична робота в дошкільному закладі є одним із засобів керівництва освітнім процесом і повинна забезпечити вирішення таких завдань, як доведення до педагогів інформації про результаті наукових досліджень в галузі педагогіки, психології теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями і методами.

Отже, модель методичної роботи в дошкільному закладі має бути спрямована не лише на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, а й створення умов для реалізації особистісних якостей вихователя, підвищення його професійно – особистісного саморозвитку, готовності до інновацій.

 

Як же зробити методичну роботу в дошкільному закладі дійовою і результативною?

 

По-перше, методична робота повинна носити комплексний характер і вестися за кількома напрямами:

 • -безперервне підвищення кваліфікації через систему методичних семінарів, звітів та методоб’єднань, творчих відкритих занять, самоосвіта з обраної теми.
 • -створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей, розробка фонду занять, дидактичного матеріалу і посібників, створення картотеки перспективного педагогічного досвіду, «банку» педагогічних ідей, оформлення кабінетів і розвиток навчально-матеріальної бази тощо.

По-друге, необхідно посилити індивідуальний підхід до педагогів у процесі методичної роботи, що вимагає враховувати досвід, інтерес, характер труднощів, психологічні особливості кожного вихователя.

 

Інтенсифікація методичної роботи означає:

 • -використання всіх тих методичних прийомів, ефективність яких уже підтверджена практикою;
 • -впровадження якісно нових і новітніх форм навчання, розроблених наукою і досвідом новаторів.

Враховуючи все це, модель методичної служби  нашого дошкільного закладу включає


 

Науково-методична проблема закладів району:

           

        Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу

 

Науково-методична проблема закладу:

    Удосконалення організації методичного забезпечення навчально – виховної роботи в ДНЗ шляхом впровадження інформаційно – комунікаційних технологій

 

Основнi річні завдання на 2015 -
2016 навчальний рік

 

 

 • Зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров’я  дитини з орієнтацією на здоровий спосіб життя.

 • Інтегрувати LEGO-конструювання в освітньо-виховний процес закладу

 • Удосконалювати рівень професійної компетентності педагогів шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності

 

 

В закладі узагальнений досвід

роботи педагогів ОДНЗ №73:

1.

 

«Розвиток творчих здібностей дітей через ручну працю» (робота з папером)

 

Вихователь

Чабанова О.А.

    2.

    

«Екологічна освіта дітей дошкільного віку»

 

Вихователь

Щербакова Т.С.

 

    3.

       «Форми та методи взаємодії

 

       дошкільного  закладу з   батьками»

 

Вихователь-методист

Петрик Н.М.

    4.

       «Розвиток пізнавальної активності  

 дошкільнят через  експериментально-

       дослідницьку діяльність»

 

Вихователь  

Мирвода Т.Б.

 

    5.

       «Здоровий спосіб життя та

        валеологічна освіта  дошкільників»

 

 

Вихователь

Музика О.В.

    6.

        «Формування елементарних логіко-

        математичних  понять у дошкільників»    

 

Вихователь-методист

Петрик Н.М.

    7.

         «Особливості підготовки руки дитини 

          до  письма через  розвиток дрібної

           моторики  в умовах  особистісно-

           орієнтованого  навчання»

 

Вихователь

Офій Н.С.

    8.

          Проект «Школа справжніх батьків»

          (психолого-педагогічна освіта батьків)

 

 

Вихователь-методист

Петрик Н.М.

    9.

          Проект «Хороші сусіди» (наступність ланок освіти дошкільний заклад – школа)

 

Вихователь-методист

Петрик Н.М.

 

     Інноваційні  педагогічні

технології,  які використовує

      ДНЗ в практиці  роботи


1.

Технологія розвитку особистості Г. Альтшуллера.                   Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ).

Автор - Альтшуллер Г.

 

2.

Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка              («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»).

Автор -  Єфименко М.

 

3.

Методика використання схем – моделей для навчання дітей описовим розповідям. 

Автор – Ткаченко Т.

 

4.

Методика використання схем – моделей у лексико- граматичній роботі.

Автор - Крутій К.

 

5.

Методика використання схем – моделей для навчання дітей творчому розповіданню. 

Автор - Дяченко О.

 

6.

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання

Автор - Шульга Л.

 

7.

Технологія логіко- математичного розвитку дошкільників.

Автор – Плетеницька Л., Крутій К.

 

.